“Sivilim” demekle sivil olunur mu?


İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türk İş, Hak İş, Türkiye İşverenler Sendikası (TİSK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Memur Sen, Televizyon Yayıncıları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)… Anlı şanlı dokuz “sivil toplum kuruluşu”, TCK’nın 301. maddesi hakkında değişiklik önermek için bir araya geliyor. Çıkan sonuç şaka gibi: Madde metnindeki “Türklük” tabiri aynen korunuyor; bu yetmiyor olacak, yanına bir de “Türk milleti” ekleniyor; “aşağılama” yerine “tahkir ve tezyif” geliyor. Hatta ve hatta, toplantıya katılan bazı kuruluşların “maddenin aynen kalmasını savunduğunu” öğreniyoruz.

Bu pek “sivil” kuruluşların bir sonraki toplantısından çıkacak sonucu tahmin etmek zor değil: “301 yetmez, Takrir-i Sükûn Kanunu isteriz; İstiklal Mahkemeleri de kurulsun; idam cezası da yeniden tesis edilsin.”

Her an, her ortamda, her platformda, hep daha yüksek sesle söylemeye ihtiyacımız var: “Katil 301 kaldırılsın!”

16 Şubat 2007

Hiç yorum yok: