Renklilik iddiası

Agos, 24 Ekim 2008

15-19 Ekim’de Aras Yayıncılık olarak Frankfurt Kitap Fuarı’ndaydık (FKF). Türkiye’nin onur konuğu olması nedeniyle memlekette çokça konuşulan fuara dair birkaç not düşmek istedim bu hafta.

FKF’yi bir yayıncılık deryası olarak nitelemek mümkün. Bu büyük etkinliğin, “Ol mahiler ki derya içredirler, fakat deryayı bilmezler” misali, sektörün uluslararası boyutları hakkında fikir sahibi olmadan faaliyet gösteren pek çok yayıncıya deryayı gösteriyor olması bile başlı başına bir kazanç. İrisi ufağıyla Türkiyeli yayıncılar da, yeni temasların yanı sıra, yepyeni fikirler ve tasarılarla dönüyor olmalılar Frankfurt’tan.

“Bütün renkleriyle Türkiye” sloganı elbette çok tartışıldı. Yayıncılar, yazarlar ve düzenlenen etkinlikler temelli düşünüldüğünde, sözü edilen renkliliğin mümkün mertebe yansıtıldığını söylemek mümkün. Ancak, ‘konuk ülke’ sıfatı ulusal düzeyde bir temsiliyeti çağrıştırdığından, slogan ister istemez Türkiyeli yayıncıların değil, Türkiye’nin, velhasılı devletin resmi savı olarak algılandı. ‘Renk’ olarak sunulmayı hazmetmenin bazıları için pek kolay olmadığı gerçeği bir yana, Türkiye’nin renksizleşmesi için sarf edilen devletlû çabalar göz önüne alındığında, sloganın tepki uyandırması kaçınılmazdı.

Aslında, Türkiye’nin uluslararası arenada kendini çokkültürlülüğüyle sunmaya soyunması bile bizatihi olumlu bir gelişme. Öte yandan, ‘Bütün renkler’ vurgusunun memlekette yaşananlarla olan bariz uyumsuzluğu ve bazı ‘renk’lere reva görülenler de eleştirilerdeki haklılık payını gösteriyor.

Fuarın kapanışında ayaküstü sohbet ettiğimiz FKF Ulusal Yürütme Komitesi’nin bir üyesi, sloganın bir ‘iddia’yı, Türkiyeli yayıncıların çoksesliliğini yansıtmak iddiasını simgelediğini söylüyordu. Bense, bu sloganı bir dilek ve hatta bir özlem olarak algılama eğilimindeyim. Kimsenin renk, zenginlik, çeşni, meze olarak adlandırılmayacağı, çokrenklilik iddiasında bulunmadan çokrenkli olabileceğimiz, hakikatle zevahir arasındaki makasın kapanacağı zamanlara duyulan özlemin iyi niyetli bir ifadesi olarak…

Hiç yorum yok: