“Ermeni militanlardan da beter!”


‘Radikal’ yazarı Türker Alkan, İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği eski genel başkanı İbrahim Solmaz’a kızmış (5 Haziran); zira Solmaz, Antalya İmam-Hatip Lisesi’nin (İHL) pilav gününde yaptığı konuşmada, normal okullarda uyuşturucu kullanımının ve ahlaki çöküşün hızlı bir şekilde arttığını, oysa İHL’lerde bunların görülmediğini belirtmiş. Türker Alkan, Solmaz’ı eleştirdiği yazısında, haklı olarak, bu sözlerin toplumda var olan kutuplaşmayı arttıracağını, toplumun bir kesimine iftira etmenin çok tehlikeli sonuçları olacağını belirtiyor.*

Hal böyleyken, yazının başlığı: “Ermeni militanlardan da beter!”

Alkan şöyle diyor: “İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkanı tarafından Türk halkının büyük çoğunluğunun fahişe ve esrarkeş olarak nitelenmesi doğrusu ağırıma gitti. Bir insanın kendi ulusuna bu kadar düşman olmasını da anlayamadım. Bu kadarını Ermeni militanlar bile yapmamıştı.”

Toplumda var olan kutuplaşmayı arttırmanın, toplumun bir kesimine iftira etmenin tehlikelerinden bahseden Alkan, nedense ‘Ermeni militanlar’ gibi bir tâbir kullanmaktan hiç gocunmuyor.

Yazar ve akademisyen Türker Alkan, yaptığı benzetmenin hangi amaçlara hizmet ettiğini, ayrımcılığın, ırkçılığın, prototiplerle ötekileştirmek için bu tür dilsel ifadelerde vücut bulduğunu bilmez mi? Alakasız yerde “Ermeni / Türk / Kürt militan”ı gözümüzün içine sokmanın bir tür nefret söylemi olduğunu?

Türkiye siyasetinin en temel gerçeği ne yazık ki bu: Filler tepişirken ezilen daima çimenler oluyor.

Alkan yazısında Solmaz’ın “İHL dışındaki bütün okullarda fuhuş ve uyuşturucu olduğunu” söylediğini belirtiyor, daha sonra bu sözleri ‘fahişe’ ve ‘esrarkeş’ varyantlarıyla kullanıyor. Solmaz’ın sözlerinin İHL Mezunları Derneği’nin sitesindeki hali şöyle: “Diğer okullarda uyuşturucu kullanımı ve ahlâki çöküş maalesef hızlı bir şekilde artmaktadır, İHL’lerde ise kötü alışkanlıklar yok denecek seviyededir.” Alkan’ın, yazısını bazı internet siteleri ve gazetelerdeki muhtemelen tahrif edilmiş beyanlar üzerine kurduğu anlaşılıyor.
8 Haziran 2007

Hiç yorum yok: