Feminist Yaklaşımlar

“Türkiye'de ve dünyada doğrudan kadınları ilgilendiren konuların yanı sıra, kadınların etkinlik gösterdiği veya etkilendiği tüm alanlarda kadın bakış açılarını yansıtma”yı ve “feminist aktivizm ile feminist teorinin buluşabileceği bir zemin oluşturma”yı hedefleyen Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, internet üzerinde dört ayda bir yayımlanan bir dergi. Hayatımızın her alanına nüfuz etmiş olan cinsiyet kaynaklı ayrımcı uygulamaları temel alarak, “kadınların doğrudan doğruya öznesi olduğu veya ilişkilendiği tüm konulara dair yaklaşımlara” yer var bu dergide. “Yaklaşım” değil, “yaklaşımlar”, zira kültürler, diller, hatta belki türküler üzerinde yükselen çeşitli kimliklerin varlığını önemsiyor Feminist Yaklaşımlar.

Şubat 2007'de çıkan ikinci sayısında, “farklılıklarımızla bir arada yaşama ve karşılaştığımız sorunlarla hep birlikte mücadele etme umudumuzu yineliyoruz” diyor derginin editör yazısı. Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından “Ginerı Khağağutyun Guzen” başlığıyla Ermeni kadınları kapağına taşıyan dergide, kadınların milliyetçi/ırkçı şiddet ve ayrımcılık karşısındaki duygu ve düşüncelerini konu alan, 10 Ermeni kadının katıldığı bir söyleşi de yayımlanıyor. Derginin bu sayısında Karin Karakaşlı, Nükhet Sirman, Zeynep Kutluata, Ayten Alkan, Ayten Sönmez, H. Neşe Özgen, Ayşan Sönmez, Şirin Özgün, Ülken Uncu’nun yazı ve incelemeleri yer alıyor. Altını çizmekte fayda var, Feminist Yaklaşımlar en başından itibaren “feminist bir kadın projesi” olarak varoluyor. Yayın politikasından, teknik altyapıya kadar tüm safhalarda kadınlar etkinlik gösteriyor. www.feministyaklasimlar.org internet adresinden yayın yapan derginin yıllık abonelik ücreti 10 YTL.

6 Nisan 2007

Hiç yorum yok: