Bir yıllık…

Amenun Daretsuytsı 1907 (Herkesin Yıllığı [tıpkıbasım, Halep, 2006])
Teotig’in ünlü yıllığının 1907’deki ilk sayısı, yüzüncü yaşını kutlamak üzere olduğu bu günlerde Halep’teki Giligya yayınevinin girişimi ve Lizbon’daki Kalust Gülbenkyan Vakfı’nın desteğiyle yeniden basıldı. Bu tıpkıbasım için Teotig’le ve yıllığıyla ilgili bilgilendirici bir önsöz kaleme alan Halepli araştırmacı Levon Şaroyan, 1907 yıllığının elektronik ortama aynen aktarılmasıyla gerçekleşen bu basıma, okurun işini kolaylaştırmak için bir dizinle, tematik bir içindekiler listesi eklemiş. Yıllıkta, takvim, felsefe, din, ahlak, edebiyat gibi konularda yazılara; Osmanlı Ermenilerinin gazete, kilise, okul gibi kurumları hakkında bilgi notlarına, Osmanlı, İran, Arap, Hint, Rus, Alman, İtalyan, Romen, Yunan edebiyatlarından çevirilere, şiirlere, bilmecelere yer veriliyor. Baskı ve cilt kalitesi olarak da üst düzeydeki bu tıpkıbasım, emeğin, özenin, zamanın –dolayısıyla Teotig’in eserine saygının– esirgenmediği örnek bir çalışmanın eseri.
22 Eylül 2006

Hiç yorum yok: