Librairie Orientale Samuelian


Rue Monsieur-le-Prince, 51 numaradaki Librairie Orientale Samuelian, Paris'teki binlerce kitabevinden biri. Aynı zamanda, ciddi koleksiyonuyla şehirde Ermenice kitap edinebileceğiniz en önemli mekân. Şarkiyat araştırmaları ve doğu halklarının edebi ve tarihsel mirası alanlarında uzmanlaşmış Samuelian'da Fransızca, Ermenice, Arapça, Farsça, Türkçe, Gürcüce, Rusça vb. pek çok dilde kitap raflarda karıştırılmayı bekliyor. Modern kitabevlerinin katı, soğuk tasnif anlayışından uzak, el yordamıyla sıralanmış kitap rafları arasında aradığınızı bulmak için didinirken, kâh vurgunu olduğunuz eski bir kitaba, kâh sevdiğiniz yazarın duymadığınız bir romanına, kâh Türk Yurdu dergisinin1911 tarihli ilk sayısına rastlayarak saatlerinizi harcamanız mümkün. İstanbul göçmeni Hrand Samuelian tarafından 1930'da kurulan ve bugün onun çocukları Armen ve Alice tarafından işletilen Samuelian, İstanbul'un efsanevi Ermeni kitabevi Balents Kıradun'un geleneğini uzaklarda, Paris'te sürdürmeye çalışıyor. Eğer şanslı bir gününüzdeyseniz, o küçük kitabevi içerisinde durmadan bir şeylerle uğraşan, kitaplar arasında gezinen, merdivenle üst raflara uzanan, bir şeyler okuyan, velhasıl durmadan devinen, yaşını almış iki kardeşin, Armen ve Alice'in sohbetlerinden de nasiplenebilirsiniz.
24 Kasım 2006

Hiç yorum yok: