Bu kitap bize ters!

Agos, 23 Kasım 2007

İlk ve ortaöğretimde kullanılan ders kitaplarının, hele tarih kitaplarının hali, Türkiye toplumunun yaşadığı sorunların köklerinin nerelere uzandığını göstermesi bakımından ibretlik.

Ülkedeki fikirsel çoraklığın, eleştirel düşünceye kapalılığın, şiddete olan eğilimin, bu kitaplarda vaaz edilen ve “Türk’ün Türk’ten başka dostu yok!” düsturunda cisimleşen tek yönlü, etno-sentrik (biz-merkezci), içe kapanık zihniyetle bağını kurmak hiç de zor değil.

Öğrencinin tarihsel olaylara daima ulus, ulusun çıkarları, ulusun düşmanları çerçevesinde bakıp paranoyalarla yetişmesine neden yazıya (bu kitap bize ters olan, etnik, dinsel, cinsel grupları hiyerarşik bir yaklaşımla ele alarak ayrımcılık tohumları eken ders kitapları, eğitim aracı olmaktan çok, çatışmaların körükleyicisi işlevi görüyor.

Buna karşın, Tarih Vakfı’nın yürüttüğü alternatif ders kitapları çalışmaları kapsamında 2004’te yayımlanan “20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi” ders kitabı, ehil üyelerden oluşan yazı ve değerlendirme kurulunun çabalarıyla, bilimsel ve evrensel ölçütlere göre hazırlanmış barışçıl bir örnek.

İşte tam da bilimsel ve evrensel ölçütlere göre hazırlanması hasebiyle olsa gerek, kitap, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayını alamıyor, okullarda okutulamıyor.

Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve meraklıların kitabı bireysel olarak edinmeleri önünde ise –neyse ki!– herhangi bir engel yok. (Tarih Vakfı 212 227 37 33)

Hiç yorum yok: